Czy można zniszczyć dokumenty z budowy po jej zakończeniu? Kiedy można to zrobić?

Właściciele nieruchomości często zastanawiają się nad kwestią przechowywania dokumentacji związanej z realizowanymi inwestycjami. Problem ten nabiera szczególnego znaczenia w momencie, gdy budynek został już oddany do użytku, a stosy papierów zajmują cenne miejsce. Jak długo należy przechowywać dokumenty z budowy, a kiedy można je bezpiecznie usunąć? Oto kluczowe aspekty, które należy rozważyć przed podjęciem decyzji o ewentualnym zniszczeniu dokumentacji budowlanej. Czy można zniszczyć dokumenty budowy po jej zakończeniu? Zapraszam do lektury artykułu. 

W jaki sposób należy przechowywać dokumentację budowlaną?

W przeszłości dokumentacja dotycząca budów była często traktowana niezbyt starannie, co nawet dzisiaj prowadzi do problemów z odnalezieniem ważnych dokumentów przez nowych właścicieli. Obecne przepisy prawa budowlanego bezwzględnie nakładają na właścicieli obiektów budowlanych obowiązek przechowywania dokumentacji przez cały okres istnienia budynku. Te regulacje podkreślają, że przechowywanie dokumentacji nie jest wyłącznie kwestią dobrych praktyk gospodarczych, ale formalnym wymogiem ustawowym, którego naruszenie grozi sankcjami finansowymi.

Dlaczego dokumentacja jest tak ważna?

Dokumentacja budowlana odgrywa istotną rolę nie tylko podczas budowy, ale również w całym cyklu życia obiektu. Jest niezbędna podczas wykrywania nieprawidłowości, planowania remontów czy rozbudowy. Zbiór ten obejmuje projekty, pozwolenia, dzienniki budowy, protokoły odbioru i inne dokumenty techniczne. Odpowiednie zarządzanie i przechowywanie tej dokumentacji jest zatem obowiązkiem każdego inwestora i właściciela nieruchomości.

Kiedy można zniszczyć dokumenty związane z budową?

W obliczu tego, co napisaliśmy powyżej należy odpowiedzieć na pytanie: czy można zniszczyć dokumenty związane z budową? Odpowiadamy: dokumentacji budowlanej nie można zniszczyć do czasu istnienia obiektu budowlanego. Jest to bezpośredni wymóg prawny, który zapewnia ciągłość informacji na temat stanu technicznego i prawnych aspektów obiektu. Od razu warto zaznaczyć – brak takiej dokumentacji może mieć poważne konsekwencje prawne i finansowe, zwłaszcza w świetle transakcji sprzedaży lub w przypadku konieczności udowodnienia legalności budowy. 

W świetle obowiązujących przepisów prawa oraz znaczenia dokumentacji budowlanej dla bezpieczeństwa i prawidłowości funkcjonowania obiektów, niszczenie dokumentów związanych z budową jest działaniem nie tylko niezgodnym z prawem, ale również nierozważnym. Właściwe przechowywanie i zarządzanie dokumentacją jest kluczowe dla zachowania wartości nieruchomości oraz uniknięcia potencjalnych problemów prawnych. Właściciele i inwestorzy powinni zatem zadbać o pełną i bezpieczną archiwizację wszelkich dokumentów budowlanych.Dotyczy to również kwestii niszczenia, o której więcej możesz przeczytać w tym miejscu – https://www.rhenus-office.pl/uslugi/niszczenie-nosnikow-informacji/niszczenie-dokumentow-w-systemie-bezpiecznych-pojemnikow/

Jeżeli nie jesteś pewien, w jaki sposób bezpiecznie zniszczyć dokumenty budowlane, Rhenus Office Systems może Ci w tym pomóc.