Certyfikaty CE

 
Produkty PROKTOR, które z wielkim powodzeniem znalazły zastosowanie na całym świecie uzyskały CERTYFIKATY UNII EUROPEJSKIEJ otrzymując symbol CE, co jest potwierdzeniem wysokiej jakosci produktów. Ponadto wszystkie produkty PROKTOR sygnowane są znakiem budowlanym B
Certyfikaty są dowodem na to, że produkty PROKTOR są zgodne z przepisami budowlanymi oraz uwierzytelniają ich innowacyjną wartość użytkową w określonych warunkach. Certyfikaty potwierdzają również, że produkty PROKTOR spełniają swoje zadania, a przez to umożliwiają Wykonawcy oraz Nadzorowi Budowlanemu uznać ich zgodność z przepisami budowlanymi. Co za tym idzie każdy Klient, który zastosuje produkty PROKTOR, może być pewien, że używa produktów najwyższej jakości. 
 B
     
              Pobierz w formacie PDF                Pobierz w formacie PDF                Pobierz w formacie PDF
     
               Pobierz w formacie PDF               Pobierz w formacie PDF                Pobierz w formacie PDF
     
               Pobierz w formacie PDF                Pobierz w formacie PDF                Pobierz w formacie PDF
   

 
               Pobierz w formacie PDF

     Pobierz w formacie PDF